Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


Nico van den Bergh


Ik werd op 13 juli 1961 geboren op de Parkweg te DenHaag/Scheveningen, in het toenmalige Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en groeide op in de Aucubastraat.In 1974 verhuisden we naar Friesland. Daar maakte ik demiddelbare school af, waar ik, op enig moment, bij Aardrijkskundeleerde ik dat 'allochtoon' betekende: 'iemand uit een anderestreek'. Aangezien ik in een klas met allemaal Friese kinderenzat, was ik dus het enige allochtone kind in de klas! Na demiddelbare school en militaire dienst ging ik op het land en in defabriek werken. Daar ben ik nog steeds blij om: dat ik ook hebgeleerd om 'met mijn handen' te werken! Toen ik precies 10 jaarin Friesland woonde, realiseerde ik mij niettemin, dat iknog steeds niet in de locale cultuur was geïntegreerd, groeide hetverlangen om weer terug te gaan naar Den Haag en aan dat verlangenheb ik drie jaar later ook toe gegeven. 

Ik schrijf wel vaker gedichtjes maar dan vooral voordierbaren, vrienden, collega 's en dergelijke. Ik heb op dit momentgeen ambities om daar iets van te laten publiceren. Welverschijnt er binnenkort een boekje met spreuken dat is samengestelduit bijdragen van leden van de LinkedIn groep 'Iedereen ElkeDag Plezier (IEDP)'. Daar komt een nog onbekend aantalspreuken van mij in te staan.


Inzending 2011: HAAGS LIEFDESGEDICHIE