Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


Moshé Liba


Moshé Liba, 1931, voormalig diplomaat, docent, dichter,schrijver, schilder, beeldhouwer. Heeft 31 jaar de Staat Israëlvertegenwoordigd als Ambassadeur en Consul Generaal in 15 landen. Is Doctor Internationaal Recht van de Universiteit vanParijs. Was Professor aan 4 universiteiten in Israël, Kameroen en NieuwZeeland. Is lid van diverse nationale en internationaleassociaties van schrijvers, dichters, beeldhouwers en schilders.

Publiceert regelmatig in 14 literaire en historischetijdschriften, kranten, jaarboeken en ook in On-line publicaties op Internet. In de verschillende talen, waarin hij schrijft, heeft hij65 boeken, tekstboeken, geschiedenis boeken, korte verhalen, toneelstukken,kinderboeken, brochures en albums gepubliceerd, inclusief 37 gedichtenbundels,waaronder tweetalige; is opgenomen in anthologieën en hem zijn een aantalhonoraire titels verleend.

De Israëlische firma Lily Film-Tal Schahar bereidt eendocumentaire voor gebaseerd op zijn boek "Jewish Child Slaves in São Tomé.Een toneelstuk, geschreven op basis van zijn book "De Violist vanAuschwitz" is opgevoerd in Israël in 1989 en is , aangepast voor een nieuwe toneelversie, opgevoerd in DenHaag in 2008 en 2010. De actrice en schrijfster Mieke Lelyveld (Den Haag)bewerkt momenteel zijn boek "They Drank Kava" voor toneelvoordracht.

De beroemde componist Leon Biriotti ( Uruguay), werkt aaneen compositie gebaseerd op zijn gedichten in Spaans. Heeft zijn werk getoond in 47 solo-tentoonstellingen enheeft deelgenomen aan meer dan 300 groeps-tentoonstellingen; heeft diverseprijzen en erkenningen gewonnen. Hij is curator en coördinator van reizendetentoonstellingen. Zijn schilderijen dienden als achtergrond bij de fransefilm "Le Grand Pardon 2", Alexandre Films, Paris, 1993. Zijn beeldhouwwerken, schilderijen, muurschilderingen enalbums bevinden zich in openbare instellingen, universiteiten, bibliotheken,musea, kunstgalerieën en privé verzamelingen in de hele wereld, zijn opgenomenin albums en anthologieën en op vele internetsites. 


inzending 2011: BESCHERMENGEL