Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


PLAT HAAGS - Adrienne Vooijs

 

Met statig water stroomt de Haagse Beek

een kalm patroon langs straten van de stad

geen bruisend vlieden maar volledig plat

de geur verandert wijk na wijk per week

 

Soms overheerst een kakkineuze lucht

waar holle leuzen stinken van fatsoen

en grauw de kleur verdringt van geel en groen

dan lijkt het wel of zelfs de reiger vlucht

 

Zo stroomt het water voort langs Plein en gracht

passeert en kleurt vergrijsde Haagse grond

en eindigt waardig wassend in het duin

 

Het platte Haags krijgt zoweer zeggingskracht

met ied’re slok vult rijken arm de mond

Eén klare taal verenigtblank en bruin.