Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


's-GRAVENHAGE - A. Vermeulen

 

Jan Frederik drinkt er een witte port op 't Voorhout

Mehmet roept 'kankerhoer' naar oma achter haar rollator, zomaar

De Appel probeert weer iets experimenteels te bedenken

 

Kelder's hazelnoottaart wordt nu overal verkocht

Maar wanneer at iemand voor het laatst een hopje?

Er wordt weer gesproken over een nieuw Tribunaal

 

Een stralende zondag op het Voorhout en donderdagavond in de Vlamingstraat:

de hemel en de hel!

Hoe komt het dat iedereen Engels spreekt?

 

Bewoners van de Schilderswijk hebben geen idee

Naar wie hun straten zijn vernoemd

Maar zorgen voor nieuwe vruchten en groenten op de markt

 

Vuurwerk op het strand

Haven voor ambtenaren en koninklijken

Beetje kapsones op de Fred

 

Groeiend en hongerig

Maar Loosduinen heeft - na 90 jaar

haar annexatie nog steeds niet vergeven

 

Zou Graaf Floris trots zijn?