Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


Aurora Guds

Ik heb 6 jaar in Den Haag gewoond, en altijd als ik overhet Plein liep, zat er een meeuw op het hoofd van het standbeeld. Toen moestdit gedicht er wel van komen. Het is zowel een constatering als een gedicht. 


inzending 2011: HET PLEIN