Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


HAAR KRACHT - Ghaitrie

(opgedragen aan Sita Urmila Dewie)

 

Onze schone golven en wind waaien de wereld tot aan haar fragiele voeten

Zij kijkt naar de verknochtheid verscholen in ons, die haar ontmoeten en begroeten

Tijdens de levenswandel van vallen en opstaan, klinkt toonkunst in haar oren

Bij elke schrede vooruit worden veelbelovende leeuwensporen geboren

Wij zien haar strijden, snijden, lijden en leiden, terwijl ze schijnt als een spits smaragd  

Haar rust in woorden, mordicus animus en opvatting hebben wilskracht gebracht

Vooraf aan vernieuwing, verandering en vragen voedt inspiratie haar leven

Precedent is in haar optiek de wetenschap waaruit we toegegeven streven

Allen zien haar toegewijdheid, wijsheid en vindingrijkheid terug in symbiose

Madame koestert de esthetiek van actoren, als apotheose prognose

Na elke tegenslag komen wonden en littekens in haar lichaam tevoorschijn

Hierop wordt het hart helder, ze geeft nooit op al kost het verdriet, medicijn en pijn