Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


THE HAGUE AS YOUR FOOTSTOOL, HEAVEN AS YOUR THRONE - Astrid Burroughs-van de Goor

 

Sitting at Your Throne,

It is my desire that my heart is Your Home.

 

The Hague City of the Palace of Peace,

Someday soon we all will bow before You on our knees.

You are not Prince Willem Alexander of Orange-Nassau, You are Jesus, Prince of Peace.

 

You are Father to the fatherless and a Home for those without a home,

Not Scheveningen Harbor, but Harbor for those who are alone.

Solid Anchor in a storm that is raging, Healer to those whose heart is aching.

 

Not for the healthy, holy and rich, but for a multitude of sinners, poor and sick people You came,

For all of us in Holland, for all of us in The Hague, you took our sins, our blame, our shame and our pain.

How I love You Jesus, You remain forever and always the same.

 

You are not distant, You are not far, You are all around us, You are right here,

Those who call upon Your Name and seek You will find You near.

 

A People washed whiter as snow, by the power of Your precious blood You call unto You,

Lord I ask You for forgiveness, let The Hague, let Holland become part of Your New Jerusalem too.

 

I love The Hague, it was there where God broke in, into my life, and where I saw Your Cross on my road,

It was in The Hague where You lifted my burdens and where You carried my load.

It was in The Hague where You touched my heart,

It was there where I received a new life and a brand new start

 

And now Lord I want to write poems and sing, praises unto You my Risen King!

The Hague, city that I love so much, turn around and look into the Father’s heart.

He is Holy and He comes, to pick up His bride,

Unexpected He will come like a thief in the middle of the night.

 

Be ready when He comes!

 

 

Vertaling:

Den Haag als Uw voetenbankje, de Hemel als Uw Troon

 

Zittend op Uw Troon

Wens ik dat mijn hart Uw Thuis is

 

Den Haag, stad van het Vredespaleis

Binnenkort zullen wij allen op onze knieën voor U buigen

U ben niet Prins Willem Alexander van Oranje Nassau, U bentJezus, Prins van Vrede

 

U bent Vader van de vaderlozen en Huis voor de thuislizen

Niet Scheveningen-Haven, maar Haven voor hen die alleen zijn

Stevig Anker in een razende storm, Heler voor hen wiens hartpijn doet

 

Niet for de gezonden, heiligen en rijken, maar voor een veelheid aan zondaars, armen en zieke mensen kwam U

Voor ons allen in Holland,  voor ons allen in Den Haag, nam u uw zonden, onze schaamte, onze schande, en onze pijn.

Hoezeer ik van U hou Jezus, U blijft voor eens en altijd dezelfde

 

U bent niet op afstand, U bent niet ver, U bent rondom om ons, U bent hier

Zij die Uw naam roepen en zoeken zullen U in hun nabijheid vinden.

 

Een volk witter gewassen dan sneeuw, door de kracht van uw kostbaar bloed, dat u over U afroept

Heer ik vraag U om vergeving, laat Den Haag, laat Holland ook deel worden van Uw Nieuwe Jerusalem.

 

Ik hou van Den Haag, het was daar waar God inbrak, in mijn leven, en waar ik Uw Kruis zag op mijn weg

Het was in Den Haag waar U mijn lasten verlichtte en waar U mijn beladenheid droeg

Het was in Den Haag waar U mijn hart raakte

Het was daar waar ik een nieuw leven kreeg en een nieuwe start

 

En nu Heer wil ik gedichten schrijven en zingen, odes aan U mijn Verheven Koning!

Den Haag, stad waar ik zo veel van hou, draai om en kijk in uw Vader’s hart

Hij is Heilig en Hij komt, om zijn bruid op te halen

Onverwacht zal Hij komen, als een dief in het midden van de nacht.

 

Wees er klaar voor als hij komt.