Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


JAN J. SCHRAUWEN - PSALM 118 (editio Haganum La Haye 2014)


Dit is mijn stad des Graven Haage

de parel aan des Randstads Kroon

Hier toeft mijn volk vol welbehagen 

mijn kudde stal ik metterwoon

Daar zwerf ik gaarn’ langs Kijkduins kuste

door Meer en Bosch en Haagsche Hout

Ik vind er alles wat mij luste;

een vaste burcht tot mijn behoud.


De derde dinsdag in september

rijst in zijn koets de Majesteit

Tot vreugd van Jan en Parlemember 

wijst Hij de Staat op Eerlijkheid

Hij gaat ons voor in Hof’lijk streven

in Buurthuis, Kerk en in Moskee

tot samenwerk en samenleven

tot één Gemeent’ in Pais en Vree 


Den Haags geboren en getogen

zag ik het Licht in Bethlehem 

mijn jarenschaduw is gevlogen

voor heel dit Leven dank ik Hem

voor Haar die ik als eerste kuste

tot thans gejubeld en geweend.

Dat na mijn heengaan moge ruste

op Eik en Duinen mijn gebeent’