Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


Pierre Kortooms


Uit een gezin van 14 kinderen was hij de tiende in de rij. Pierre Kortooms werd op 26 november 1920 geboren te Deurne, hoofdstad van De Peel. Zijn vader had een turfstrooiselfabriek. "Mijn kinderen eten turf," moet hij eens gezegd hebben. Pierre Kortooms was jeugdwerker, jarenlang leraar Nederlands en de laatste 18 jaar voor zijn pensionering in 1985 was hij ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Op 15 mei 1968 trouwde hij met Francisca Groot. Zijn liefhebberij, van jongs af aan, was het schrijven van gedichten: "Schrijven is voor mij geen zwoegerij. Ik zoek het eigenlijk ook niet. Ik zit er niet op te zweten. Schrijven overkomt mij." Hij mocht graag bezig zijn met de taal, waarbij hij helderheid nastreefde. Familie van… jawel Toon Kortooms. Beide broers hebben met elkaar gemeen, dat ze met veel humor werkten. Na zijn pensionering stond Pierre Kortooms vele malen op een podium met wat hij noemde ‘zijn bijdragen’. Een snufje humor er doorheen kon volgens hem geen kwaad: "Trouwens ernst en humor horen immers bij elkaar als twee aaneengebakken krentenmikken." Verschillende keren spoorden zijn beide zoons hem aan om al zijn gedichten bij elkaar te zoeken en ze aan te bieden aan een uitgeverij. Zijn zoons hebben dat nu voor hem gedaan. Pierre Kortooms overleed op 30 november 2004.

Lees het gedicht 's-Gravenhage (inzending 2008)