Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


KEIZERSTRAAT - Angelique Schipper


Ik zat op een bankje
en at er een ijsje
Ik keek met de ogen
van een warm meisje
 
'k Werd wakker op zolder
bezaaid met verhalen
van wonderlijke vangsten
en zeemansgraven
 
De vuurtoren wenkt
met licht in de lucht
en altijd de vraag
Kom je terug?
 
Ik kan niet meer wachten
ik kom je straks halen
om samen te dwalen
op Scheveningen
 
(n.a.v. geboorte idee Openlucht Muzee)

illustratie: Foske Kleima