Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


Hendrik Havenaar


Mr. Hendrik Cornelis (Henk) Grootveld (1950) - alias Hendrik Havenaar - is op Scheveningen geboren en getogen in een eeuwenoude familietraditie waarin generaties lang alles draaide om de Scheveningse (haring)visserij. Hij studeerde en doceerde rechten aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, was vervolgens bijna 25 jaar (plv.lands)advocaat in Den Haag en is sinds 2003 raadsheer-honorair in het Gerechtshof aldaar. In 2007 werd hij benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Hij is bestuurlijk actief in diverse verenigingen en instellingen op geschiedkundig en maatschappelijk terrein. Bijvoorbeeld als voorzitter van Muzee Scheveningen, het KNRM reddingstation Scheveningen, de Stichting Geschiedschrijving Scheveningen, de Stichting Scheveningen Viering Gedenkdagen (viering 200 jaar landing Prins Willem op het strand vanScheveningen op 30 november 2013), de Stichting VissersNamenMonument Scheveningen en van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte. Verder is hij bestuurslid van de Vereniging van Vrienden van het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort en lid van het Schevenings Leesgezelschap 'Vriendschap en Oefening' van 1817. Het cultuurhistorisch erfgoed van Scheveningen - en Den Haag - heeft zijn grootste belangstelling. Naast vakpublicaties op juridisch gebied schreef hij onder meer het boekje Monumenten op Scheveningen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van Paviljoen De Witte in 2002,verschenen mede van zijn hand in 2002 het gedenkboek 200 Jaar Sociëteit De Witte 1802-2002 en in 2004 het gedenkboek Honderd jaar Scheveningen Haven 1904-2004 en zag in 2009 het jubileumboek 55 Jaar Schevenings Vissersvrouwenkoor 1954-2009 het licht. Hij is co-auteur van drie boekwerkjes over de gebouwen van Sociëteit De Witte in de Historische Reeks De Witte, waarvan het derde deel in 2010 verscheen onder de titel Geoorloofde uithuizigheid aan het Haagse Plein 1802-2010. Zo af en toe schrijft hij graag een enkel lied, zoals een eeuwfeestlied voor Sociëteit De Witte, een boothuislied voor het Scheveningse KNRM-station of een feestlied voor de honderdjarige haven. Zijn harteslogan: Den Haag dat is mijn stad, maar Schevening' mijn schat!

Inzending 2014: 
SCHEEV’NINGSROEM EN FAAM 
   
Inzending 2011: 
‘s-GRAVENINGEN-BAD