Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes 2014/2015 is inmiddels afgesloten. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


CURIEUS SONNET - Vera De Brauwer


Ik heb iets met de stad Den Haag
of beter met de Hagenaar.
Het u bekennen valt mij zwaar
want nu stelt u vanzelf de vraag

(en liever bleef ik ietwat vaag):
“Hoezo? Vertelt u mij vanwaar
die interesse komt en spaar
me geen details want ik weet graag

wat u bedoelt en ook nog... wié?”
Alsof het ú iets aanbelangt,
curieuzeneuzemosterdpot,

wie in Den Haag ik gaarne zie.
U mag best vissen, maar men vangt
in stille waters meestal bot!


(“curieus”: “merkwaardig”, maar in het Vlaams ook “nieuwsgierig”. Een “curieuzeneus”: een nieuwsgierig iemand, “curieuzeneuzemosterdpot”: grappige benaming voor een curieuzeneus, gebruikt in de omstreken van Gent)