Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


CURIEUS SONNET - Vera De Brauwer


Ik heb iets met de stad Den Haag
of beter met de Hagenaar.
Het u bekennen valt mij zwaar
want nu stelt u vanzelf de vraag

(en liever bleef ik ietwat vaag):
“Hoezo? Vertelt u mij vanwaar
die interesse komt en spaar
me geen details want ik weet graag

wat u bedoelt en ook nog... wié?”
Alsof het ú iets aanbelangt,
curieuzeneuzemosterdpot,

wie in Den Haag ik gaarne zie.
U mag best vissen, maar men vangt
in stille waters meestal bot!


(“curieus”: “merkwaardig”, maar in het Vlaams ook “nieuwsgierig”. Een “curieuzeneus”: een nieuwsgierig iemand, “curieuzeneuzemosterdpot”: grappige benaming voor een curieuzeneus, gebruikt in de omstreken van Gent)