Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


TIPS

Tip 1. Probeer niet heel Den Haag in één gedicht te stoppen. Als je alles wat je mooi vindt of iets over te mopperen hebt, opsomt, wordt je gedicht oppervlakkig en verval je al snel in clichés. Kies liever iets kleins wat je hebt meegemaakt of een mooie plek die belangrijk voor je is, dat maakt het gedicht veel persoonlijker.

Tip 2. Kijk uit met rijmen. Dat is gevaarlijk. Schrijf eerst op wat je wilt vertellen en ga daarna pas kijken of je het mooi kunt rijmen. Als je direct op rijm schrijft, kom je niet verder dan sinterklaasgsdichten.

Tip 3. Probeer eens een minder nadrukkelijk rijmschema te gebruiken. AA-BB mag, maar is niet zo verrassend. Als je dat voorleest, is het heel vervelend als je al aan voelt komen welk woord er komt. Je kunt ook proberen om midden in de zin te rijmen. Rijmen is trouwens niet verplicht. De grens tussen poëzie en proza kan heel dun zijn. Soms is poëzie erg verhalend, maar in grote lijnen zit er in een gedicht wel rijm en ritme en zijn de zinnen kort.”

Tip 4. Vermijd bijvoeglijk naamwoorden. Dat iets fantastisch of leuk is, moet je niet noemen, maar beschrijven. Wát is er dan zo fantastisch? Dat geeft een gedicht meer kleur.

Tip 5. Vooruit, een allerlaatste tip: doe vooral goed je best, maar onthoud dat het geen wedstrijd is.

SPELREGELS

De spelregels van POËZIE OP POOTJES zijn simpel: alles mag! zolang het binnen het gestelde thema ‘Het Haagse Gevoel’ blijft.

Per deelnemer kan slechts één gedicht meedoen. Het gedicht kan/mag gedurende de looptijd van het project herschreven, aangepast of geheel vervangen worden.

Het gedicht mag een maximale lengte hebben van 20 regels en de vorm staat geheel vrij (rijmen hoeft dus niet!). Deelname is 100% gratis en verplicht tot niets.

De gedichten hoeven niet perfect te zijn; taal-, grammatica- of spellingsfouten, daar letten we niet op. Voor publicatie van de gedichten zal een ervaren redacteur het gedicht op deze gebieden ‘straktrekken’.

Als er geen titel boven het gedicht is geplaatst dan kiezen we doorgaans de eerste regel als titel, tenzij er elders in het gedicht een betere regel/titel te vinden is.

Hoewel we de deelname van alle in Den Haag vertegenwoordigde culturen en nationaliteiten zoveel mogelijk willen aanmoedigen, moeten de gedichten wel in de Nederlandse taal geschreven zijn. We willen wel kunnen lezen wat er staat!
(Gedichten in de engelse taal geschreven worden wel geaccepteerd; hiervan zal een Nederlandse vertaling gemaakt worden).

Door in te sturen gaat u stilzwijgend accoord met het gebruik van het gedicht/de gedichten in de geschreven en/of audio-visuele media, publicatie in boekvorm en op de internetsite van de organisatie, en in verder iedere denkbare vorm van communicatie.

Bijdragen onder pseudoniem zijn toegestaan, mits de auteur zijn/haar werkelijke identiteit wel aan de organisatie kenbaar maakt. Hiermee zal door de R.G. Ruijs Stichting vertrouwelijk worden omgegaan.

Door deel te nemen en een zelfgeschreven gedicht in te leveren, maakt u kans te worden uitgenodigd voor besloten of openbare workshops onder leiding van professionele dichters, voordrachten en presentaties. Daarnaast zal het gedicht worden gepubliceerd via deze internetsite en in een aan het project gekoppelde bloemlezing in boekvorm.

Bij publicatie in de bloemlezing heeft de schrijver van ieder geplaatst gedicht recht op maximaal 1 auteursexemplaar.

De organisatie zal op generlei wijze een vergoeding uitkeren in welke vorm dan ook voor het gebruik van het gedicht in welke vorm dan ook ten behoeve van uitingen die betrekking hebben op het project Poëzie op Pootjes.

Het auteursrecht blijft te allen tijde bij de auteur.
De inzender vrijwaart de R.G. Ruijs Stichting van iedere claim op copyright door derden. 

De organisatie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, wanneer de inhoud niet strookt met de algemeen geldende regels van goed fatsoen (en daar zijn wij best ruimhartig in...) en/of strijdig is met Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, of de auteur ervan persoonlijk zou kunnen beschadigen.

De R.G. Ruijs Stichting zal met alle deelnemers persoonlijk contact opnemen en onderhouden gedurende de looptijd van het project. De voorkeur gaat hierbij uit naar contact via digitale post (e-mail).

De R.G. Ruijs Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste gedichten en de eventuele consequenties daarvan...