Volg ons op Facebook (link)
Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


HET HAAGSE GEVOEL - Wim Pijl

Je hebt het of je hebt het niet;
ook met regels die rijmen, komt dit gevoel niet in het verschiet.
Zand of veen, het doet er niet toe;
van al dit gepeins word ik doodmoe.
Hoe je het ook wendt of keert,
het Haagse gevoel zit in je genen en dat is niet verkeerd!

Als Haags raadslid hierover aan het dichten geslagen;
hoever zullen deze woorden dragen?
Zijn ze verstaanbaar voor de gewone man
of maakt die er wat anders van?
En de allochtoon, voelt hij wat de autochtoon voelt
of heeft de laatste net wat anders bedoeld?

Ik wil maar zeggen:
het Haagse gevoel is niet uit te leggen!

Nog deze ontboezeming aan het eind van dit gerijm:
het is hartstikke fijn om Hagenees te zijn.
En het Haagse gevoel?
Dat geef ik, als Hagenees, heel gewoon smoel!

Als raadslid voor ChristenUnie-SGP
deed ik graag aan deze rijmelarij mee.