Volg ons op Facebook (link)




Het project Poëzie Op Pootjes is inmiddels afgesloten. De subsidie is helaas beëindigd. Er kunnen geen gedichten meer worden ingestuurd.







POËZIE OP POOTJES WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


OORLOGSKINDJE UIT DEN HAAG – mevrouw Van Rhee

Bommen vielen uit de lucht
Den Haag is Den Haag niet meer
Ik vluchtte in de schuilkelder
Alles deed zeer
Een meisje van drie
Een angstig kind
Waarom duurde de oorlog zo lang?

Een oudere vrouw in Den Haag
Ze had veel verdriet
Maar niemand die het ziet
Ze woont nog steeds in Den Haag
Maar Den Haag is Den Haag niet meer
En dat doet zeer